Menu

 

 


System 11 jest Spółką celową w ramach grupy PES,

w skład której wchodzą również Przedsiębiorstwo Energo System
oraz PES Sp. z o.o.

Grupa specjalizuje się w zagadnieniach związanych z  gospodarką energetyczną przedsiębiorstw przemysłowych. Głównymi klientami firmy są przedsiębiorstwa energetyczne takie jak: wytwórcy energii i ciepła oraz przedsiębiorstwa zajmujące się m.in. dystrybucją i obrotem energią elektryczną, ciepłem lub gazem. Znaczącą grupę naszych klientów stanowią także przedsiębiorstwa będące odbiorcami końcowymi energii. Wysokie kwalifikacje pracowników poparte znajomością obowiązujących przepisów i regulaminów oraz bogatym doświadczeniem zdobytym podczas dotychczasowej współpracy z licznymi przedsiębiorstwami i Urzędem Regulacji Energetyki sprawiają, że realizujemy oferowane  usługi na najwyższym poziomie.

Spółka System 11 Sp. z o.o., w ramach Grupy PES, specjalizuje się w realizacji zadań związanych z modernizacją układów pomiarowych, systemów pozyskiwania, transmisji i archiwizacji danych pomiarowych oraz narzędzi zarządzania tymi danymi. Spółka realizuje także sprzedaż liczników energii elektrycznej oraz przekładników prądowych i napięciowych.