Menu

 

 

Innowacje

 

Bon na innowacje

System11 Sp. z o.o. realizuje Bon na Innowacje – projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój; oś priorytetowa 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I; działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw; poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

Tytuł projektu: Opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego, w stosunku do rozwiązań występujących na rynku produktu - uniwersalnego systemu (modułu) służącego do komunikacji pomiędzy urządzeniami pomiarowymi a serwerem zlokalizowanym w chmurze,
Wykonawcą usługi jest Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Celem projektu jest obniżenie kosztu wytworzenia modułu komunikacyjnego do pozyskiwania danych pomiarowych z liczników energii elektrycznej, wody, gazu lub ciepła wykorzystującego rozwiązania chmurowe oraz technologię internetu rzeczy.

Planowanym efektem projektu jest powszechne wdrożenie rozwiązania chmurowego typu smart meterig w odczytach liczników energii elektrycznej, wody, gazu lub ciepła odbiorców przemysłowych i indywidualnych.

Wartość projektu: 467 400,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 323 000,00 PLN