Menu

System 11

MONITOROWANIE URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

Nowoczesna platforma sieciowa (MDM), która została stworzona do stałej komunikacji z rozproszonymi urządzeniami pomiarowymi, zlokalizowanymi w dowolnym miejscu, połączonymi poprzez dowolne medium (Internet, WI-FI, GSM) przy zastosowaniu kodowanej transmisji danych do wspólnych serwerów platformy.

Narzędzie to jest głównie dedykowane dla Operatorów Systemów Dystrybucyjnych Przedsiębiorstw Przemysłowych.

Więcej informacji →

LICZNIKI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Oferta sprzedaży lub dzierżawy liczników energii elektrycznej oraz terminali transmisji danych pomiarowych.

Wszystkie oferowane liczniki są fabrycznie nowe, spełniają normy dla układów pomiarowych energii elektrycznej i posiadają legalizację wystawioną przez ich producenta na okres 8 lat.

Więcej informacji →