Menu


 

Monitorowanie urządzeń pomiarowych

System pozyskiwania, przetwarzania i archiwizacji
danych pomiarowych

 

Nowoczesna platforma sieciowa, która została stworzona do stałej komunikacji
z rozproszonymi urządzeniami pomiarowymi z wykorzystaniem technologii Internet, WI-FI lub GSM.


 

Narzędzie jest dedykowane głównie dla
Operatorów Systemów Dystrybucyjnych oraz Przedsiębiorstw Przemysłowych.

 

Pobierz ofertę

 

Główne cechy platformy:

Nowoczesna platforma sieciowa (MDM), która została stworzona do stałej komunikacji z rozproszonymi urządzeniami pomiarowymi, zlokalizowanymi w dowolnym miejscu, połączonymi poprzez dowolne medium (Internet, WI-FI, GSM) przy zastosowaniu kodowanej transmisji danych do wspólnych serwerów platformy.

Narzędzie to jest głównie dedykowane dla Operatorów Systemów Dystrybucyjnych Przedsiębiorstw Przemysłowych.

 
 

Zobacz aplikację

System to także:

Technologia działania

API